Vattenavstängning Vislanda

Avstängningen sker i samband med att ett underhållsarbete på ledningsnätet genomförs.

Vattnet stängs av den 16/3 från kl. 08.00 till kl. 15.00.
Avstängningen påverkar Gårdsvägen 1-20 , Bygatan 1-10, Stålgatan 4 och Östra Esplanaden 17.

Vattensläp kommer att finnas vid korsningen Stålgatan - Gårdsvägen.

När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma. Spola då tills vattnet åter blir klart.
Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

Har du inte fått meddelande om detta via sms, kan du registrera ditt telefonnummer här.