Underhåll av dricksvattennätet i Lidnäs och Lönashult

Svapipe AB kommer på uppdrag av Alvesta kommun att genomföra underhåll på dricksvattennätet i Lidnäs och Lönashult under vecka 7 och 8.

Arbetet medför att vattnet kommer vara avstängt under perioder. Berörda fastigheter kommer meddelas med lapp i brevlådorna under vecka 6, med mer exakta tider. Det är viktigt att Ni som fastighetsägare följer de uppmaningar som finns på lappen.

Arbetet genomförs för att öka kvalitén på dricksvattnet.

Efter genomfört arbete kan viss luft finnas kvar i ledningsnätet, öppna kranar närmast vattenmätaren först och använd endast kallvatten till en början.
Spola sedan i samtliga kranar i resten av fastigheten tills vattnet är klart och rent.

Tack för visad förståelse.