Risk för frysta vattenledningar.

Senaste dagarnas kalla väder kan ha gjort att vattenledningar fryst. Med vattenläckage som följd.

När vädret blivit mildare har Alvesta kommun upptäckt flera vattenläckor som uppstått på grund av sönderfrysta vattenrör inne i fastigheter.

Det är när isproppar tinar som läckorna uppstår.

Därför uppmanas fastighetsägare att vara extra uppmärksamma och ta en extra koll på sina vattenmätare för att kontrollera om det är någon förbrukning även om alla vattenkranar är avstängda.