Relining av vattenledning vid Sockenvägen, Vislanda

Måndag v. 42 påbörjas arbete med att relina vattenledning längs med Sockenvägen i Vislanda. Arbetet beräknas vara klart v.44.

Relining av vattenledning genomförs på sträckan från Sockenvägen 15 (Björkliden) fram till Kvarnbacken Granhalla 1. Relining är en metod för att med minimalt schaktarbete och miljöpåverkan kunna renovera VA-ledningar invändigt. Renoveringsarbetet kan under dagtid medföra att vattentrycket i närområdet tillfälligt blir något lägre än normalt.