40 nya bostäder möjliga i Lekaryd

(Premeddelande 8 mars) Den detaljplan som funnits för nya bostäder i närheten av Lekaryd, har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen gäller ett område som ligger öster om det kulturhistoriskt och naturrika områdena i anslutning till Lekaryds by. Nu kan två nya områden för bostadsbebyggelse skapas.

Planen möjliggör 35 - 40 tomter om cirka 2 000 - 4 000 kvadratmeter. Kommunen har möjliggjort för en slags boende som är unikt för regionen och det bör göra tomterna attraktiva i närområdet. Omgivningarna blandas med en rik kulturmiljö och friluftliv där strövområden, skidbackar och skidspår finns.

- Man når Alvesta och Växjö på fem respektive tio minuter, vilket gör att tillgängligheten är oerhört god. Det mesta finns inom räckhåll från Lekaryd samtidigt som man har närheten till naturen, säger förvaltningschef Magnus Wigren.

- Vi möjliggör nu, för ett slags boende som vi inte kan se på en annan plats i närområdet. Omgivningarna med kulturmiljöer och friluftliv, närheten till centrum och kanske sin arbetsplats. Men också närheten till den längre tåg- eller flygresan. Allt finns inom räckhåll från Lekaryd. Vi tror att dessa tomter kommer att vara attraktiva. Tomtkön är öppen för dessa tomter nu, säger David Johansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Många har visat intresse för planen och tomterna men det är inte bara det som lockar. Närheten till en friluftsanläggning är också tilltalande för många. Hanaslöv är viktigt för Alvesta och är en regional målpunkt. Hanaslövsområdet erbjuder möjlighet till rekreation såväl på vintern som under sommarhalvåret.

Kontaktinformation
David Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, tfn. 0702-54 44 88.
Magnus Wigren, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, tfn. 0472 - 150 68
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn. 0472 - 151 92