Vislandaskolan

Vislandaskolan F-9 ligger i centrala Vislanda. Här går ungefär 460 elever.
Större byggnad i tegel med huvudentré. Gräsyta och träd på framsidan.

Vislandaskolans mål är att utveckla kommunikativa, kritiskt kunskapsskapande och socialt medvetna elever och personal med stort självförtroende och en god självkänsla. Vi arbetar för att alla elever ska få möjlighet att hitta en positiv självbild, utvecklas utifrån sina egna erfarenheter i den takt och på det sätt som är optimalt för den enskilda eleven.

Verksamheten på skolan är indelad i arbetslag, F–3, 4–6 och 7–9, där vi arbetar för att skapa den ”röda tråden” i ett F–9 perspektiv. Vi ger föräldrar möjlighet att aktivt delta i planeringen av elevernas skolgång och tillsammans med personalen planerar, genomför och utvärderar vi verksamheten.

På skolan har vi Vislandas kommunala bibliotek, Skol-IF, fritidshem och fritidsgård.

Vislanda Skol-IF

Vislanda Skol-IF är en förening som drivs av och för barn och ungdomar i Vislanda. Vi bedriver främst vår verksamhet i anknytning till skolans slut då vi erbjuder en rad aktiviteter för dig från förskoleklass och uppåt, bland annat badminton, volleyboll, tillgång till gym och dans.

Senast uppdaterad 4 mars 2024