Skatelövsskolan

Skatelövsskolan F-6 ligger i Grimslöv och har omkring 190 elever.
Skolbyggnader i tegel. Ytor omgärdade av staket med grönskande träd och lekredskap.

Skatelövsskolan ligger i Grimslöv med närhet till ängar, skogar och sjöar. Vi arbetar med homogena klasser där det sker mycket samarbete mellan de olika åldrarna. Personalen arbetar i arbetslag och fritidshemmet är integrerat i skolan och uppdelat på tre avdelningar.

På skolan finns Grimslövs kommunala biblioteket som skolans elever har tillgång till under hela skoldagen. Här finns även fritidsgårdsverksamhet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024