Prästängsskolan

Prästängsskolan F-6 ligger på östra sidan av Alvesta. På skolan går runt 460 elever.
Översiktsbild över skolområdet. En tvåvåningsbyggnad i brunt tegel till höger, en större hall till vänster, gräsyta, staket och gatlyktor.

På Prästängsskolan sätter vi eleven i centrum. Vi har höga förväntningar på elever, föräldrar och varandra som personal och driver en organisation präglad av öppenhet, delaktighet och samverkan.

Skolan är två- och treparallell med arbetslag uppdelad i F-3 och 4-6. Fritids bildar ett eget arbetslag och samverkar även i lärararbetslagen.

Vi har eget tillagningskök och ett skolbibliotek som är en del i undervisningen.

Branden på Prästängsskolan

Den 11 juli 2023 utbröt en brand på Prästängskolan i Alvesta. Det var vid tillfället ingen verksamhet i lokalerna och ingen person kom till skada. Skadorna på byggnaden blev omfattande då en stor del av skolan brann ner eller revs för att förhindra fortsatt spridning. Totalt har åtta klassrum och fritidslokaler förstörts och var inte tillgängliga vid skolstart. Det var framför allt lågstadiets lokaler som påverkades av branden.

Ett intensivt planeringsarbete gjordes för att lösa den akuta lokalsituationen inför höstterminen med tillfälliga lokaler. All fritidsverksamhet är kvar på Prästängskolan och årskurserna 1-3 flyttade in i mellanstadiets nuvarande lokaler. Årskurserna 4–6 flyttade till paviljongerna på Allbo lärcenter på Hjärtenholmsvägen, där delar av vuxenutbildningen i sin tur flyttade bland annat till arbetsmarknadsenhetens lokaler på Hagavägen.

Just nu görs utredningar för hur återuppbyggnaden av Prästängsskolan ska ske.

Styrdokument och planer

Senast uppdaterad 4 mars 2024