Mohedaskolan

På Mohedaskolan F-9 finns cirka 470 elever. Skolan ligger i Moheda samhälle.

Mohedaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9, där vi arbetar för att skapa den ”röda tråden” ur ett F-9-perspektiv. På skolan har vi ett eget tillagningskök, fritidshem, fritidsgård och Skol-IF. Vi har också nära till skog och elljusspår.

Mohedaskolans värdegrund och ordningsregler innebär att vi respekterar varandra och ger varandra studiero. Tillsammans bidrar vi till en trygg och trivsam skolmiljö där vi är rädda om varandra, våra saker och vår skola.

Senast uppdaterad 4 mars 2024