Hagaskolan

Hagaskolan är en högstadieskola 7-9 som ligger i Alvesta centrum och där det går runt 400 elever.
Flygbild över Hagaskolan och omkringliggande byggnader.

Hagaskolans vision är att i en tidsenlig skola ge alla elever förutsättningar att utvecklas och bli demokratiska medborgare i en komplex värld. Skolans ledord är kunskap, glädje och gemenskap.

Hagaskolans mål är att:
• Alla elever på skolan ska nå målen i läroplanen och bli behöriga till gymnasiestudier.
• Alla på skolan ska känna sig trygga och se allas lika värde.
• Elever, vårdnadshavare och personal på skolan ska samverka.

Hagaskolans IF

Hagaskolans IF är en förening med blandade aktiviteter, bland annat fotboll, innebandy, basket, dans och olika racketsporter.

Vi jobbar aktivt för integration och erbjuder möjlighet till ungdomar att utbilda sig till ledare för verksamhetens aktiviteter. Vår målgrupp är elever på Hagaskolan.

Senast uppdaterad 4 mars 2024