Grönkullaskolan

Grönkullaskolan F-6 ligger i västra Alvesta och har cirka 450 elever.
Vit skylt med svart text som lyder Välkommen till Grönkullaskolan.

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som sätter upp egna mål för sitt arbete och utvärderar dessa. Arbetslagen är tre-parallella från förskoleklass till årskurs 6 och fritids har två avdelningar.

På skolan finns ett skolbiliotek med böcker på olika nivåer, om olika ämnen och på många olika språk. Biblioteket fungerar också som ett MakerSpace, där vi har digitalt och analogt pyssel, robotar som BlueBots och BeeBots och två 3D-skrivare.

Grönkullaskolans mål och vision är att ha elever med en positiv kunskapsutveckling och att skolmiljön ska vara trygg och ha en god arbets- och studiemiljö för både elever och personal.

I skolans lokaler bedrivs även anpassad skolverksamhet för elever i årskurs 4–9.

Idrottsfritids

En eftermiddag i veckan är det möjligt för barnen på fritids från årkurs 1 att vara med och träna olika idrotter i sporthallen. Aktiviteterna leds av personal från fritids, tillsammans med elever från högstadiet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024