Vårt platsvarumärke

Alvesta kommuns politiker har gett oss i uppdrag att ta fram ett gemensamt platsvarumärke för vår kommun. Kommunens roll är att samordna arbetet, men för att det ska bli bra, behövs det ett engagemang från alla som bor och verkar i kommunen.

 

Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke är den bild man har av en plats, hur man beskriver den, vilka associationer man får och vilka de speciella förutsättningarna är för just den platsen. Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor och verkar där.

Det är viktigt att säga att det inte är Alvesta kommun som kommer att ansvara för och äga det nya platsvarumärket, utan det tillhör och ska användas av alla som bor och verkar i kommunen.

Med det sagt vill vi att så många som möjligt hjälper oss med att bidra till bilden av kommunen och vad som är bäst här.

Det unika med Alvesta

Syftet med ett platsvarumärke är att försöka lyfta det som är bäst och unikt i Alvesta kommun och att den bilden senare ska kunna användas för att marknadsföra vår kommun på olika sätt.

Så här arbetar vi med platsvarumärket

Insamlingen av era tankar och idéer kommer att pågå under ganska lång tid framöver. Det kommer att genomföras en rad olika aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper, för att helhetsbilden ska bli så tydlig som möjligt. Vi kommer kontinuerligt att informera om utvecklingen av projektet och berätta om de aktiviteter som planeras.

Har du frågor

Har du frågor och funderingar får du gärna höra av dig till vår projektledare Ola Agermark som också är Näringslivsansvarig på Alvesta kommunen. Skicka e-post till Ola Agermark

Gör din röst hörd och bidra!

Vi hoppas nu att du som kommuninvånare, företagare, besökare, föreningsaktiv eller representant för en organisation eller företag nu vill vara med och bidra och göra din röst hörd!
Du kan när som helst bidra genom att på frågan; Vad tycker du är bäst med vår kommun?

Det kan vara en plats, något man kan göra, en känsla eller något annat.
Här hittar du ett digitalt formulär som du kan fylla i och skicka in med ett knapptryck.
Tack för att du bidrar!

Detta pågår

Gör din röst hörd under demokrativeckan

Under Alvesta kommuns demokrativecka som pågår mellan 11 och 15 oktober kommer det att vara möjligt att berätta vad du tycker om Alvesta. Mer information om det kommer.

Låt konsten vara en del av Alvestas varumärke!

Under våren 2021 utlyste vi en tävling tillsammans med Alvesta energi. Tanken med tävlingen var att låta fem elskåp få ett konstnärligt uttryck och på så sätt förmedla vad det bästa med Alvesta är. Vi uppmanade er invånare att skicka in förslag. Vinnarna kommer att presenteras under hösten 2021 och konstverken kommer att pryda elskåpen från och med slutet av september. Håll utkik!

Detta har vi gjort

Vi har fått in många bidrag och tankar. Detta har vi samlat i ett ordmoln som beskriver vad ni tycker är bäst med Alvesta. 

Naturen, läget, Hanaslöv, entreprenörskap är några ord som utmärker Alvesta

 

Besökares bild av Alvesta

Under sommaren 2021 lät vi besökare på Huseby bruk besvara frågor om Alvesta.

Er önskningar

Under perioden 27 november – 24 december 2020 fanns det möjlighet att göra sin röst hörd och bidra med sin åsikt om vad det bästa är med Alvesta. Ni medverkade med över 500 lappar och 120 digitala bidrag! 

Sprid kärlek!

Under alla hjärtansdaghelgen 2021 placerade vi ett stort hjärta vid Alvesta stationshus, ICA i Moheda och Vislanda. Där kunde man ta en en bild på sig själv skicka till någon man tycker om, följt av #hjärtaAlvesta.