Vårt platsvarumärke

Alvesta kommuns politiker har gett oss i uppdrag att ta fram ett gemensamt platsvarumärke för vår kommun. Kommunens roll är att samordna arbetet, men för att det ska bli bra, behövs det ett engagemang från alla som bor och verkar i kommunen.

Tävling- Låt konsten vara en del av Alvestas varumärke!

 

Arbetet med att skapa ett starkt platsvarumärke för Alvesta kommun pågår just nu. Målet är att Alvesta skall stärka sin attraktivitet både hos alla som bor och verkar här, och också hos alla som besöker Alvesta. I denna process som på olika sätt kommer att involvera så många medborgare som möjligt startar vi nu en tävling där konsten i alla former skall exponeras. Vi gör detta i samarbete med Alvesta Energi, vårt kommunala el- och energibolag.

Vare sig du är erkänd konstnär eller glad amatör så kan ditt verk nu bli en del av ortens inramning! Genom att ställa, i första hand 5 stycken, s.k. elskåp i tätorten till förfogande öppnar vi för alla som i bild vill ge sin syn på Alvesta som en god plats att leva på. Det kan vara en plats, något man kan göra eller en känsla. Temat för denna aktivitet är ”Det bästa med Alvesta!”

Så här går det till!

Du som vill vara med skall senast den 31 maj lämna in ditt förslag på en bild, konstverk som kan tryckas på en folie och sättas upp på ett elskåp i centrala Alvesta. Det kan vara ett helt nytt verk, eller något som du tidigare gjort.

Vi vill ha ditt bidrag digitalt. Ta en bild på eller scanna in ditt konstverk som du skickar till naringsliv@alvesta.se

En jury som består av Anita Lindstedt, ordförande i Alvesta Energi; Mats Karlsson, VD för Alvesta Energi; Louise Nygren, förvaltningschef för Kultur- & Fritidsförvaltningen; Peter Johansson, kulturansvarig samt Ola Agermark, näringslivsansvarig i Alvesta kommun kommer att utse de verk som får möjlighet att publiceras på de aktuella elskåpen. De vinnande verken kommer att tryckas på en folie som sedan appliceras på elskåpet. 

De 5 vinnande bidragen som publiceras på elskåpen belönas med ett presentkort på 1000 kronor i Alvesta Handels butiker.

Storlek elskåp (bredd x höjd)

54,5x75 cm (3 st skåp)

79,5x75 cm

110x42 och 110x25 (två sektioner på skåpet)

ElskåpElskåp

 

Tävlingsvillkor

Konstnären har även i fortsättningen den immateriella rätten till sitt verk.

Det aktuella verket måste vara konstnärens eget verk oavsett om det tidigare varit publicerat eller är helt nytt.

Alvesta kommun förbehåller sig rätten att använda inskickade bidrag i sin marknadsföring med sedvanligt angivande av upphovsperson.

Verk som av juryn bedöms opassande kommer ej att publiceras. Juryn väljer elskåp där det vinnande bidraget sätts upp.

Den digitala bilden som skickas in ska vara av tryckbar kvalitet

Sista dag att skicka in sitt bidar är 31 maj 2021

 

 

Vad är ett platsvarumärke?


Ett platsvarumärke är den bild man har av en plats, hur man beskriver den, vilka associationer man får och vilka de speciella förutsättningarna är för just den platsen. Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor och verkar där.

Det är viktigt att säga att det inte är Alvesta kommun som kommer att ansvara för och äga det nya platsvarumärket, utan det tillhör och ska användas av alla som bor och verkar i kommunen.


Med det sagt vill vi att så många som möjligt hjälper oss med att bidra till bilden av kommunen och vad som är bäst här.

Syftet med ett platsvarumärke är att försöka lyfta det som är bäst och unikt i Alvesta kommun och att den bilden senare ska kunna användas för att marknadsföra vår kommun på olika sätt.

Era röster

Under perioden 27 november – 24 december 2020 fanns det möjlighet att göra sin röst hörd och bidra med sin åsikt om vad det bästa är med Alvesta. Ni medverkade med över 500 lappar och 120 digitala bidrag! Av dessa har vi sammanställt ett ord moln med era tankar.

 

Gör din röst hörd och bidra!

 

Vi hoppas nu att du som kommuninvånare, företagare, besökare, föreningsaktiv eller representant för en organisation eller företag nu vill vara med och bidra och göra din röst hörd!

Svara bara på frågan; Vad tycker du är bäst med vår kommun?
Det kan vara en plats, något man kan göra, en känsla eller något annat.

Här hittar du ett digitalt formulär som du kan fylla i och skicka in med ett knapptryck.
Länk till formulär om platsvarumärke

Sprid kärlek!

Under alla hjärtansdaghelgen kommer ett stort hjärta att vara placerat vid Alvesta stationshus, ICA i Moheda och Vislanda. Ta en bild på dig själv vid hjärtat och skicka till någon som du tycker om, följt av #hjärtaAlvesta.

Du kan bidra till vårt platsvarumärke genom att gå in på den här länken och ge din kärleksförklaring till vår kommun.


Så här arbetar vi med platsvarumärket


Insamlingen av era tankar och idéer kommer att pågå under ganska lång tid framöver. Det kommer att genomföras en rad olika aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper, för att helhetsbilden ska bli så tydlig som möjligt. Vi kommer kontinuerligt att informera om utvecklingen av projektet och berätta om de aktiviteter som planeras. 

Har du frågor och funderingar får du gärna höra av dig till vår projektledare Ola Agermark som också är Näringslivsansvarig på Alvesta kommunen. Skicka e-post till Ola Agermark  

Tack för att du bidrar!