Omlastningsterminal Alvesta

Omlastningsterminal Alvesta

Är du beroende av både tåg och lastbil i din logistik? I Alvesta finns lösningen som underlättar dina omlastningar.

Kommunbolaget Alvesta Utveckling AB äger en omlastningsterminal för omlastning från/till järnvägsvagnar till/från lastbil. Terminalen, som arrenderas av Alwex Intermodal AB är öppen för samtliga operatörerer som önskar använda sig av Alwex tjänst för omlastning på terminalen.

omlastning

För att kunna använda omlastningsterminalen krävs först att ett avtal sluts mellan den som vill nyttja tjänsten och Alwex. 

Järnvägsnätsbeskrivning

Här hittar du beskrivning för anslutande järnvägspår till omlastningscentralen