Alvesta uppmärksammat för arbete med Ung Företagsamhet

Maria Nyman-Wikström och Mikael Wiktröm som undervisar på språkintroduktionen på Allbo Lärcenter vann pris för årets arbetslag i Kronoberg inom Ung Företagsamhet.

årets arbetslagDet är första året man bedriver Ung Företagsamhet på språkintroduktionen på Allbo Lärcenter och det har gått över förväntan. Man har under läsåret haft tre UF-företag och arbetet har uppmärksammats nationellt då det är ovanligt att man kör UF på språkintroduktionen.

Konceptet har visat sig vara framgångsrikt för eleverna både gällande personlig utveckling, deras kunskaper i svenska samt gällande kunskaper kring entreprenörskap och hur det fungerar att driva företag i Sverige.

Ung Företagsamhet Sverige har spelat in en film om året med UF på språkintroduktionen i Alvesta som skall visas som inspiration nationellt. Flera företag har ställt upp och berättat om sina företag och hur det är att driva ett företag.

Maria Nyman-Wikström var tillsammans med ett av UF-företagen och näringslivsansvarig Ola Agermark speciellt inbjudna till residenset i Växjö tillsammans med UF Kronoberg, landshövdingen och gymnasieminister Aida Hadzialic för att diskutera hur man kan använda UF i utbildningen för nyanlända.