Samverkan skola och näringsliv

Flera företag i Vislanda deltog som jury och draknäste på Vislandaskolan.

Vislandaskolans högstadieelever har arbete med Finn Upp i skolan där de har fått ta fram olika lösningar på problem. Bland annat hade man uppfunnit en prototyp på en lövrensare för kratta och en brandsäker mobilladdare.

Företag från Vislanda satt i juryn har utsett en pristagare som kommer att få pris på skolavslutningen. Detta är ett sätt att väcka intresset för teknik hos elverna och koppla ihop skolan och näringslivet.