Dialog fokus på företagsbesök

Alvesta kommuns näringslivsansvarig har tillsammans med kommunalråden Per Ribacke och Thomas Haraldsson samt kommunchefen Kristiina Kosunen-Eriksson under våren varit ute och besökt olika företag i kommunen.

industriBland annat har Gehab, Scapa, Wica, ALT Hiss, Family House och Weland Aluminium fått besök.

- Företagen är mycket viktiga för oss i Alvesta kommun och det är mycket intressant och lärorikt att besöka företagen och se deras verksamhet. Vi vill gärna ha en dialog när vi kommer på besök och få synpunkter kring inte bara det som rör företagens verksamheter och kontakter med kommunen utan också som till exempel synpunkter rörande skolor, kompetensförsörjning, infrastruktur, kollektivtrafik med mera, säger Per Ribacke, kommunalråd i Alvesta kommun.

Har du också synpunkter eller vill ha besök till ditt företag från kommunen kontakta näringslivsansvarig Ola Agermark, telefon 0472-15500 eller på e-post.