Besöksnäringsträff på Huseby

husebyTisdagen den 17 maj genomfördes en träff för besöksnäringen ute på Huseby. Där diskuterades olika frågor och den kommunala strategin.

Vid mötet presenterades den kommunala besöksnäringsstrategin, nyheten med en mobil turistbyrå och hur man kommer att jobba med sociala medier under säsongen, bland annat en bildtävling för instagram.

Det genomföreds också en workshop med deltagarna kring hur vi bättre kan samverka och lyfta besöksnäringen i kommunen.