Växarena tillväxtprojekt

Almi Kronoberg är igång med en kraftfull satsning på Tillväxt inom ramen för EU-projektet VÄXARENA Kronoberg.

Under 2015-2017 kan man tack vare finansiering från Region Kronoberg och EU erbjuda 90 företag i länet insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja tillväxt.

Alvesta Kommun är en av sex kommuner i Kronoberg som är med och stödjer projektet. Två företag från Alvesta är just nu med i projektet Växaren bl a Arivislanda och Anatomic Sitt Teknik. 

Syftet är att satsa på företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt på den regionala, nationella och internationella marknaden. Utifrån företagens behov kan Almi Kronoberg erbjuda insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja tillväxt.

Nöjda deltagare

Målgruppen för projektet är marknadsetablerade företag med tillväxtpotential, 2-49 anställda. Även företag som har fler än 49 anställda kan vara aktuella, dock inte fler än 250 anställda.

- Arbetssättet inom ramen för Växarena är processorienterat och företagen erbjuds individuella insatser samt aktiviteter i grupp. Just nu är vi igång med sex olika tillväxtprogram, Tuff, Väx, Inter, Skugg, Ägarväxling och Sälj. Det handlar bland annat om tillväxt, internationalisering, ägarskifte och försäljning/marknadsföring etc, säger Elisabet Forslund projektledare för Växarena

- Det är en fantastisk möjlighet att kunna få delta i ett sådan här projekt kring internationalisering. Vi får verkligen jobba igenom saker från grunden och får bra resurser med hjälp både från Business Sweden och Almi. Vi är mycket nöjda, säger Camilla Nilsson på AriVislanda i Vislanda

Läs mer om projektet och alla tillväxtprogram på Almis webbplats