Stöd från Nyföretagarcentrum

Nya företag viktiga för näringslivet och kommunen.

Sandra

- Det är viktigt att vi får fler företag i Alvesta kommun, inte minst för de befintliga som kan få nya kunder men också ur ett perspektiv med mer anställda och ökat skatteunderlag och därmed bättre förutsättningar för att utveckla kommunen i sin helhet, säger Ola Agermark, näringslivsansvarig på Alvesta kommun.

Alvesta kommun arbetar tillsammans med och stödjer NyföretagarCentrum som erbjuder personlig rådgivning, kurser, mentorskapsprogram och nätverksträffar. Rådgivningen är finansierad av lokala parters från näringslivet samt Alvesta kommun.

Partners ger styrka

NyföretagarCentrum arbetar tillsammans med partners, vilka medverkar vid kurser och nätverksträffar. Rådgivarna tillsammans med våra partners har ett brett lokalt nätverk inom många olika branscher.

- Vi vill gärna nå ut med information om att vi erbjuder rådgivning i Kommunhuset i Alvesta. Under 2015 utvecklade NyföretagarCentrum vårt verksamhetsutbud och givetvis kvarstår vår kostnadsfria personlig rådgivning till den som funderar på eller vill starta eget företag. Vi hoppas på att få möta upp en större efterfrågan av rådgivning i Alvesta. Under 2016 är ambitionen att kunna starta igång regelbundna Club eget, säger Sandra Ruuda, rådgivare och verksamhetschef för NyföretagarCentrum.

- Vår verksamhet bygger på samt utvecklas genom samarbete med befintliga företag i Alvesta. Vi söker därför fler partners i Alvesta kommun som vill medverka vid våra aktiviteter såsom kurser och Club eget. För oss är det viktigt att skapa lokala mötesplatser av både blivande och etablerade företagare. I oktober 2015 hade vi en partnersträff på Rådmannen i Alvesta som kändes mycket positiv och som vi vill spinna vidare på, säger Sandra.

Sandra Ruuda 
Verksamhetsledare NyföretagarCentrum