Stöd för internationalisering

Nu är det åter möjligt för företag att söka stöd för internationalisering.

Kronobergs län har tilldelats 2 miljoner kronor för 2016 till checkar för företag med 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor och som vill ut på en ny internationell marknad. Checkens storlek är på 50.000-250.000 kronor och kan täcka max 50% av externa kostnader i samband med satsningen.  

Första utlysningen av dessa checkar gäller fram till 22 april. Beslut tas den 12 maj. Intresseanmälan finns att fylla i på Region Kronobergs hemsida

Läs mer på Region Kronobergs webbsida