Frukostträffar med näringslivet

Den 11/2 och 9/3 träffades representanter för Alvesta Kommun, med kommunalråden i spetsen, företag från kommunen.

Träffen den 11 februari ägde rum på Vislanda Wärdshus och det gavs information kring vad som är på gång i kommunen och man hade en dialog kring frågor som företagen själva tog upp. Nästa frukostträff med kommunledning och näringsliv i kommunen är torsdagen den 12 maj.

 

Onsdagen 9 mars anordnade Alvesta handel , Företagarna i Alvesta och Alvesta kommun en frukostträff på temat ”E-handel, innovation och design”. Deltagarna fick bland annat veta hur universitetet arbetar med innovation tillsammans med företagen, vad man skall tänka på kring sin hemsida och hur arbetsmiljön kan lyftas med genomtänkt design.