Företagsbesök

Näringslivskontoret och den politiska ledningen genomför kontinuerligt besök ute hos företagen i kommunen. 

Syftet med företagsbesöken är att öka dialogen, kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar.

Kommunen får ta del av synpunkter och idéer samt få information om företaget och vad som är på gång.Dessutom får kommunen höra om vilka förväntningar du som företagare har på kommunen. Det kan handla om allt från mark/lokaler till skola, infrastruktur och kommunal service. Synpunkterna eller frågorna förs sedan vidare till rätt person eller förvaltning på kommunen.

Under hösten har vi bland flera andra besökt Mohedatoffeln, Xllnc, Alvesta Biogas, W-Tools och AVS.