Beslut höghastighetsbanan

Sverigeförhandlingen meddelade den 1 februari att de förordar en västlig sträckning förbi Ljungby kommun med stopp i Värnamo. Nätverket Höghastighetsbanan med representanter för Region Bleking, Region Kalmar och kommuner som stödjer en östlig sträckning mellan Alvesta och Växjö kommer att driva frågan vidare då det inte finns några formella politiska beslut om en dragning.