Julgåva 2023

Krav för att deltaga i Julgåva 2023 

För att anmälan till Julgåva 2023 ska kunna antas, ska aktuellt företag uppfylla följande:

 • Att företagets erbjudande uppgår till minst 300 SEK exklusive moms i värde (men erbjudande får vara mer värt), samt att en kvantitet av minimum 50 exemplar per erbjudande kan tillhandahållas (ej alkohol).
 • Att priset på aktuell produkt eller tjänst som erbjuds, samt ordinarie pris, ska anges i anmälan (se länk för anmälan). Likaså beskrivning av produkt eller tjänst.
 • Att företag som är intresserade av att deltaga i Alvesta kommuns Julgåva 2023, ska inneha F- eller FA-skattebevis samt inte vara försatt i konkurs eller vara föremål för motsvarande förfarande. Kreditupplysning kan komma att göras om särskilda skäl föreligger.
 • Att företaget är verksam inom Alvesta kommuns geografiska gränser.

 

Antagande av företag som vill deltaga i Julgåva 2023

Alvesta kommun antar samtliga företag som anmäler sig, förutsatt att företaget samt uppfyller kravet på lokal representation och uppfyller kraven som framkommer i ovan avsnitt 2.

 

Förutsättningar för Julgåva 2023

Förutsättningar för uppdraget att leverera produkter eller tjänster, gällande julgåva till medarbetare inom Alvesta kommun, är följande:

 • Deltagande företags erbjudande är bindande, så länge gåvokortet är giltigt.
 • Totalt antal gåvokort som kommer att delas ut av Alvesta kommun är cirka 2 000.
 • Utdelning av gåvan ska kunna ske från 13 december 2023 fram till den 28 februari 2024.
 • I samband med gåvokortet delas ut till Alvesta kommuns medarbetare, så kommer deltagande företags erbjudanden att presenteras för medarbetarna.
 • Alvesta kommun kan inte garantera hur många produkter eller tjänster som deltagande företag kommer att få leverera.
 • När en medarbetare från Alvesta kommun kommer till ett deltagande företag, så har medarbetaren med sig gåvokortet (värdebevis) för att erhålla specifik julgåva. Gåvokortet ska signeras av specifik medarbetare, samt av företrädare för specifikt företag. Gåvokortet gället vid ett tillfälle.
 • Byte till presentkort är ej möjligt på grund av momsregler.
 • Vid eventuell slutförsäljning av det erbjudande som företaget har, kan prismässigt likvärdig produkt eller tjänst erbjudas. Medarbetare ska då informeras av företaget om ordinarie produkt eller tjänst är slutsåld och vad som kan erbjudas i stället.
 • Byte till presentkort är ej möjligt på grund av momsregler.
 • Fakturering sker med moms, specificerad på fakturan. Fakturor som avser försäljning av momspliktiga varor ska innehålla momsbelopp. Saknas momsbelopp betalas inte kommunen fakturan.

 Anmälan gör du här: Anmälan om deltagande i Alvesta kommuns julgåva - Alvesta kommun

 

Faktureringsvillkor

Fakturering för de sålda produkterna eller tjänsterna, kan ske efter den 2024-02-28 och senast 2024-04-30. Fakturerings- eller expeditionsavgift får ej uttagas.

Deltagande företag kan enbart erhålla 300 SEK exklusive moms, per gåvokort.

Fakturering sker till en fakturaadress. Faktureringsadressen står på gåvokortets sista blad. För Alvesta kommun gäller följande adress:

C/O Azets Document Solutions AB

Box 398

737 26 Fagersta

Ref: 100100 Kontaktcenter

Det går även bra att mejla fakturan: invoice-2482@s4fprogress.com 

Skriv referens i rubriceringen i mejlet.

Betalningsvillkor 30 dagar. OBS! Specificera moms på fakturan.

Gåvokortet är en värdehandling, då den är ett bevis på att Alvesta kommuns medarbetare har hämtat ut sin gåva hos deltagande företag. Gåvokortet är försedd med ett löpnummer (på sista bladet) som är viktigt för Alvesta kommun i vidare hantering, bland annat att man kan se vilken medarbetare som nyttjat gåvokortet. Löpnummer på de gåvokort som specifikt deltagande företag erhållit, ska framkomma på fakturan.