Företagsbesök

Att ha en dialog med dig som företagare är viktigt för oss på Alvesta kommun. Näringslivsansvarig och den politiska ledningen är kontinuerligt ute på företagsbesök. 

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor, situation och förutsättningar. Kommunen får ta del av synpunkter och idéer samt få information om företaget. Det är viktigt för oss på kommunen at höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Synpunkterna kan handla om allt från mark och lokaler till skola och trafiksituationen. Vi tar sedan med oss synpunkterna och för dem vidare till rätt förvaltning.