Vanliga frågor Företag

  • I Alvesta finns det olika organisationer och nätverk för företag såsom Företagarna i Alvesta, Alvesta Handel, Teknikföretagen Alvesta, Vislanda Industri och Hantverksförening. I kommunen finns också ett nätverk där företagen träffas på frukostmöten etc. där olika aktuella ämnen tas upp. Vill du veta mer om detta vänd dig till kommunens näringslivskontor.

  • Är du utländsk medborgare och vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är nordisk medborgare, medborgare i annat EU-/EES-land eller medborgare i ett land utanför EU/EES. Vill du starta företag i Sverige måste du registrera dig hos Migrationsverket eller ansöka om uppehållstillstånd beroende på vilket land du kommer ifrån. Nordiska medborgare behöver inte registrera sig hos Migrationsverket eller ansöka om uppehållstillstånd. Dessa medborgare behöver enbart folkbokföra sig hos Skatteverket.