Näringsliv och företagande

Alvesta kommun hjälper företag med olika frågor som är viktiga för dig som driver företag.

Här kan du få lotshjälp in i kommunen för få snabb service och att hitta rätt med din fråga och den hjälp du behöver. Vi hjälper också till när det gäller praktiska moment vid nyetableringar, expansion, nyföretagande och utveckling.

I kommunen finns det möjlighet med näringslivsförtur till bostäder vid rekryteringar från annan ort. Dialog och bra service genomsyrar vårt arbete där vi tillsammans med näringslivet utvecklar vår kommun.

Stöd till dig som företagare

Ett framgångsrikt näringsliv är en viktig del i kommunen. För att skapa ett bra företagsklimat och hållbar tillväxt arbetar vi bland annat med:

 • Dialog med företagen via företagsbesök rundabordsfrukostar, branschträffar, VD-råd med mera
 • Information via nyhetsbrev, mail, hemsida och sociala medier
 • Nyföretagande i samarbete med NyföretagarCentrum
 • Företagslots (näringslivsansvarig), för bra och snabb service, som hjälper dig att hitta rätt inom kommunen och ge svar på dina frågor när det gäller till exempel tillstånd, bygglov, mark och lokaler
 • Nätverksträffar
 • Samverkan med näringslivet kring kompetensförsörjning i kompetensförsörjningsgruppen
 • Samverkan med näringslivet kring Agenda 2030 och hållbarhetsfrågor
 • Samverkan med olika näringslivsorganisationer som Företagarna i Alvesta, Teknikföretagen i Alvesta, Svenskt Näringsliv, Almi Kronoberg, Linnéuniversitetet, Företagsfabriken med flera
 • Näringslivsstrategi för att utveckla näringslivet och ha förberedd och ledig verksamhetsmark
 • Attraktiv kommun och platsvarumärke
 • Business Region Kronoberg- samverkan med alla kommuner och regionen i Kronobergs län
 • Konsulttimmen-gratis rådgivning för företag i samverkan med Business Region Kronoberg
 • Upphandlingsträffar, dialog inför upphandlingar

Nöjda företagare i Alvesta kommun

Varje år görs undersökningar av Sveriges näringsliv. Dessa visar bland annat att Alvesta har ett gott företgasklimat samt stark tillväxt.