Näringslivskontor

Alvesta kommuns näringslivskontor hjälper företag med olika frågor. Här kan du få lotshjälp in i kommunen för att hitta rätt med din fråga och den hjälp du behöver. Vi hjälper också till när det gäller praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling.

Vi arbetar för ett bra företagsklimat i kommunen och informerar om vad som händer i kommunen. Vi ordnar träffar och nätverkarmed företag, kommuner och organisationer i regionen. Har du frågor kring tillväxt, starta eget eller söker mark eller lokaler skall du kontakta näringslivskontoret.