Näringslivskontor

Alvesta kommuns näringslivskontor hjälper företag med olika frågor. Här kan du få lotshjälp in i kommunen för att hitta rätt med din fråga och den hjälp du behöver. Vi hjälper också till när det gäller praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling.

Alvesta kommun har vunnit priset Bästa Tillväxt i Kronoberg både 2016 och 2018 villket går till den kommun där näringslivet ökat omsättning, vinst och antalet nyanställda mest.

 

 

Vi arbetar för ett bra företagsklimat i kommunen och informerar om vad som händer i kommunen. Vi ordnar träffar och nätverkar med företag, kommuner och organisationer i regionen. Har du frågor kring tillväxt, starta eget eller söker mark, kompetensförsörjning, tillstånd eller lokaler m.m. skall du kontakta näringslivskontoret. En nyhet är våra rundsbordsfrukostar med näringslivet där vi åker ut på ett företag och anordnar en frukost, bjuder in de andra näringsidkarna i närområdet för dialog och information.