Orrakullen verksamhetsmark

Ledig verksamhetsmark med bästa läget utmed riksväg 25.

Mitt i södra Sverige hittar du Alvesta och strategiskt placerad ledig verksamhetsmark. Området Orrakullen ligger centralt beläget utmed riskväg 25. Här har din verksamhet bästa skyltläge med närhet till en mycket bra infrastruktur.

Bara fem minuter bort med bil hittar du järnvägsstationen(stambanan), kombi- och omlastningsterminal samt brevterminal. Inom en kvart med bil når du Växjö, Smaland Airport, Arenastaden och Postnords paketterminal och ytterligare fem minuter bort Linnéuniversitetet. Riksväg 25 binder samman Kalmar i öster och Halmstad i väster och vid Ljungby når du E4:an. Söderut leder väg 126 till riskväg 23 ner mot Älmhult och vidare mot Lund och Malmö. Med tåg når du Kastrup på cirka två timmar och via Smaland Airport tar du dig till destinationer som till exempel Berlin, Gdansk och Amsterdams flygplats Schipol.

 

Ett starkt näringsliv med ett  bra företagsklimat kännetecknar Alvesta kommun. Kronobergs län har attraktiva företag och den största jobbinpendlingen i Sverige. Lägg därtill att man har högst exportvärde per capita i landet. Alvesta kompletterar Växjö med sitt naturnäraboende och den lilla kommunens snabbhet och service med den större stadens utbud tätt in på knuten.

Orrakullen omfattar verksamhetsmark på totalt ca 80 hektar varav ca 40 hektar färdigställs i första etappen. Första etappen är i två delar varav den första är färdigställd i juni 2019 vilket innebär grovterrasserad mark.  Tomtstorlekar är till en början flexibla beroende på behov och verksamhet.

Illustrationsskiss på hur området eventuellt kan se ut: