Inköpspolicy

Alvesta kommun köper varor och tjänster för ca 160 milj/år. Detta motsvarar drygt 20 procent av totalbudgeten. För att verksamheten ska fungera och servicenivån till invånarna ska kunna hållas hög krävs ett ständigt flöde av varor och tjänster till alla delar inom organisationen.

Det är därför av stor betydelse för ekonomin vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålles och vilka villkor. Upphandlings- och inköpspolicyn för Alvesta kommun anger de riktlinjer och regler, som gäller för upphandling och inköpsverksamheten.

Policyn tar upp följande punkter:

 • Inköp- och upphandlingspolicy
 • Miljöhänsyn
 • Samverkan
 • Inköpssamverkan i Kronobergs län
 • Vår syn på leverantörer
 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Upphandlingsförfaranden
 • Värt att veta om upphandlingsverksamheten
 • Lathund för inköp
 • Ramavtal
 • Köp och beställningsrutiner