Upphandlingar, e-handel och samordnad varudistribution

Inköpssamverkan i Kronobergs län

Kommunerna i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor. Huvudansvaret för samordning av inköpssamverkan har Upphandlingsenheten i Växjö kommun.

Mer information om upphandlingar

Mer information om hur du lämnar anbud och vilka regler som gäller finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Samarbete mellan Alvesta kommun och Skatteverket

Alvesta kommun har ingått i ett samarbete med Skatteverket. Samarbetets syfte är bland annat att förebygga ekonomisk brottslighet samt att möjliggöra för Alvesta kommun att enbart anlita seriösa företag.