Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller andra alkoholdrycksliknande preparat i exempelvis samband med mässor, marknader och festivaler krävs ett tillstånd för tillfällig servering till allmänheten.

För tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska alkoholserveringen ingå som en del i ett större och seriöst arrangemang. Antalet arrangemang per säsong får inte vara alltför tätt återkommande.

Ansökan & Handläggning

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas.  Ansökan sker genom Alvesta kommuns ansökningsblankett. Den genomsnittliga handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd uppskattas till 2 månader. Handläggning av ärendet påbörjas först då en komplett ansökan med tillhörande bilagor inkommit.

Kunskapsprov

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska den sökande avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska en kopia på inbetalningskvitto på ansökningsavgift bifogas. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas. 

Frågor?

Ni kommer enklast i kontakt med alkoholhandläggare genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på den gemensamma mailadressen alkinbox@vaxjo.se