Stadigvarande tillstånd till allmänheten

Vid start av restaurang där det är tänkt att försäljning och servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska förekomma behövs ett tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten.

Beslut om serveringstillstånd till allmänheten fattas av Nämnden för myndighetsutövning eller i vissa fall av alkoholhandläggaren direkt på delegation. Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare under förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser.

Kunskapsprov

För att få stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska den sökande avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Ansökan & Handläggning

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas. Ansökan sker genom Alvesta kommuns ansökningsblankett.

Handläggning av ärendet utförs av alkoholhandläggare på Tillståndsenheten i Växjö kommun och påbörjas först då en komplett ansökan med tillhörande bilagor inkommit. För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs normalt en handläggningstid om 3 månader. Ansökan är relativt omfattande och ska bland annat remitteras till andra myndigheter.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Vid ansökan om serveringstillstånd ska en kopia på inbetalningskvitto på ansökningsavgift bifogas. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att

  • arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal fär provsmakningen ska äga rum, eller
  • de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avser erbjudan.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att vid tillverkningsstället efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av Tillståndsenheten. 

Gemensam serveringsyta

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan tillsammans med andra tillståndshavare ansöka om att få utnyttja en gemensam serveringsyta. Ansvaret för hela serveringsytan är då gemensamt - för ordning, nykterhet, tillsyn och att underårig inte serveras.

Frågor?

Ni kommer enklast i kontakt med alkoholhandläggare genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på den gemensamma mailadressen alkinbox@vaxjo.se.