Serveringstillstånd för slutna sällskap

Vad är ett slutet sällskap?

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening, företag eller sammanslutning utöver den aktuella tillställningen där arrangören i förväg vet vilka som deltar. Serveringslokalen får inte vara öppen för nya gäster under pågående tillställning. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Kunskapsprov

För att få serveringstillstånd till slutet sällskap ska den sökande avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Ansökan & Handläggning

För att ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas.  Ansökan sker genom Alvesta kommuns ansökningsblankett.

Tillfälligt tillstånd

Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är två veckor. Ansökan samt bilagor ska därför inkomma senast 14 dagar innan datum för tillställningen. Beslut fattas av alkoholhandläggaren på Tillståndsenheten i Växjö kommun.

Stadigvarande tillstånd

Handläggningstiden för ett stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka 3 månader. En sådan ansökan är relativt omfattande och ska bland annat remitteras till andra myndigheter. Ansökningsblankett för stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap finns under fliken Stadigvarande allmänheten.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Vid ansökan om tillstånd ska en kopia på inbetalningskvitto på ansökningsavgift bifogas. Handläggning av ärendet påbörjas först då en komplett ansökan med tillhörande bilagor kommit in till tillståndsenheten. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas.

Frågor?

Ni kommer enklast i kontakt med alkoholhandläggare genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på den gemensamma mailadressen alkinbox@vaxjo.se.