Avgifter & Överklagan

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kommunen får enligt alkollagen ta ut en avgift för prövande av serveringstillstånd.

Stadigvarande serveringstillstånd Servering till allmänheten,
slutet sällskap eller catering(slutet sällskap)
6 000 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Ideell förening 900 kr/dag
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Företag - 1 dag 2 000 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Företag - 2 dagar i följd på samma plats 3 500 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  Företag - 3 dagar eller fler i följd på samma plats 4 500 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet  sällskap   300 kr
Kunskapsprovet Per person och provtillfälle 400 kr*
Tillsynsavgift för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Faktureras efter genomförd tillsyn 900 kr
Tillsynsavgift för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap Faktureras efter genomförd tillsyn 450 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten, enstaka tidsperiod   5000 kr
Pausservering, enstaka gång   600 kr
Pausservering, enstaka tidsperiod   5000 kr
Pausservering, stadigvarande   6000 kr

 * första tillfället för ideella föreningar är gratis, därefter kostar det 400 kr per person och provtillfälle.

Ansökningsavgiften och avgift för  kunskapsprovet ska betalas in på Alvesta kommuns bankgirokonto 5871-1797.

Samtliga ansökningsavgifter och tillsynsavgifter går att finna i dokumentet till höger.

Visste du att kommunen ska återkalla serveringstillstånd enligt kap 9 § 18 om:

1. Tillståndet inte längre utnyttjas,
2. Det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. Tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Är du inte nöjd med beslutet?

Vid överklagande av beslut som fattas med stöd av alkohollagen eller föreskrifter följer allmänna förvaltningsrättsliga regler. Beslut av kommunen kan därför överklagas till Förvaltningsrätten av den som exempelvis inte fått tillstånd till viss verksamhet, fått ett tillstånd återkallat eller meddelats varning.

Frågor?

Ni kommer enklast i kontakt med alkoholhandläggare genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på den gemensamma mailadressen mbn@vaxjo.se.