Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).

Alvesta kommun är tillsammans med Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd och Växjö en gemensam organisation i handläggning av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan av detaljhandel och servering av folköl.

När behöver jag serveringstillstånd?
Servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske endast om det finns ett serveringstillstånd enligt alkohollagen. Det finns dock vissa undantag, se nedan. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Det finns ett undantag från kravet på serveringstillstånd vid alkoholservering. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att serveringstillstånd inte ska krävas måste samtliga tre punkter ovan vara uppfyllda.

Om du är osäker på om du behöver ett serveringstillstånd, kontakta alkoholhandläggare på Växjö kommun så hjälper de dig.

Handläggning
Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet. Sökande ska även avlägga ett kunskapsprov som visar att man har erforderliga kunskaper om alkohollagen.

Ansökan
Du som vill söka ett serveringstillstånd inom Alvesta kommun ska skicka din ansökan till Alvesta kommun på adress: Nämnden för arbete och lärande, Parkgatan 6, 342 80 ALVESTA.

Vill du anmäla försäljning eller servering av folköl inom kommunen ska du skicka din anmälan till Alvesta kommun.

Det går också bra att skicka in ansökan via e-post till alkinbox@vaxjo.se

Kontakta alkoholhandläggare
Ni kommer enklast i kontakt med alkoholhandläggare genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på den gemensamma mailadressen mailto:alkinbox@vaxjo.se