Tillstånd & kontroll

Tillstånd & kontroll

På dessa sidor hittar du information om olika slags tillstånd som kan behövas för din verksamhet. Klicka på de olika punkterna för att läsa mer.

Livsmedel

Alla restauranger, caféer, mataffärer och övriga som hanterar livsmedel måste anmäla sin anläggning till kommunen och få en registrering.

Miljö
För att skydda miljön på bästa sätt har regeringen beslutat om olika lagar och regler för hur vi ska ta hand om miljön. Här kan du läsa mer om hur du skyddar miljön.

Bygglov
Bygglov behövs för att uppföra en byggnad eller anläggning, bygga till, ändra byggnads yttre, ändra byggnads/lokals användning, sätta upp skylt med mera.

Serveringstillstånd
För att få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd enligt alkohollagen. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap.

Folköl, tobak & läkemedel
Den som i näringsverksamhet säljer folköl eller tobaksvaror (tobak, cigaretter, snus etc.) ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningen sker. Försäljning av receptfria läkemedel utanför Apotek ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning kan påbörjas

Brandfarliga & explosiva varor
Sedan den 1 september 2010 har Värends räddningstjänst tagit över tillståndshanteringen för brandfarliga och explosiva varor i Alvesta kommun.

Du som behöver söka tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor kan hämta blanketter på Värends räddningstjänsts hemsida, eller ta kontakt med Värends räddningstjänst via telefon 0470-76 65 00 eller via e-post.

För mer information besök Värends Räddningstjänsts hemsida eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nya regler för hantering och produktion av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter kan lämna uppgifter till det nya avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida eller genom att koppla ihop sitt eget verksamhetssystem med Naturvårdsverkets avfallsregister.

Gäller nästan alla verksamheter
De verksamheter som är ansvariga för att rapportera in är alla som producerar (dvs där det uppstår farligt avfall), transporterar, samlar in, behandlar eller hanterar farligt avfall till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester.

De nya kraven gäller oavsett hur stor eller liten mängd farligt avfall som hanteras eller hur stor verksamheten är.

Rapportering inom två dagar

Anteckningen ska göras av och hos den egna verksamheten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter händelsen, till exempel transporten. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Kan ta hjälp av andra

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls.

Spara anteckningarna
De anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret ska sparas hos verksamheten i minst tre år. Undantag gäller för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 1 år.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida:

Frågor och svar (naturvardsverket.se)