Tillstånd & kontroll

Tillstånd & kontroll

På dessa sidor hittar du information om olika slags tillstånd som kan behövas för din verksamhet. Klicka på de olika punkterna för att läsa mer.

Livsmedel

Alla restauranger, caféer, mataffärer och övriga som hanterar livsmedel måste anmäla sin anläggning till kommunen och få en registrering.

Miljö
För att skydda miljön på bästa sätt har regeringen beslutat om olika lagar och regler för hur vi ska ta hand om miljön. Här kan du läsa mer om hur du skyddar miljön.

Bygglov
Bygglov behövs för att uppföra en byggnad eller anläggning, bygga till, ändra byggnads yttre, ändra byggnads/lokals användning, sätta upp skylt med mera.

Serveringstillstånd
För att få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd enligt alkohollagen. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap.

Folköl, tobak & läkemedel
Den som i näringsverksamhet säljer folköl eller tobaksvaror (tobak, cigaretter, snus etc.) ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningen sker. Försäljning av receptfria läkemedel utanför Apotek ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning kan påbörjas

Brandfarliga & explosiva varor
Sedan den 1 september 2010 har Värends räddningstjänst tagit över tillståndshanteringen för brandfarliga och explosiva varor i Alvesta kommun.

Du som behöver söka tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor kan hämta blanketter på Värends räddningstjänsts hemsida, eller ta kontakt med Värends räddningstjänst via telefon 0470-76 65 00 eller via e-post.

För mer information besök Värends Räddningstjänsts hemsida eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.