Företagsfabriken i Kronoberg

Företagsfabriken i Kronoberg

Företagsfabriken i Kronoberg AB är länets företagsinkubator och en språngbräda för tillväxt. Vårt koncept ger dig som företagare de rätta verktygen för att snabbare växa och öka tempot ut på marknaden.

Vi är en resurs för hela länet genom vårt samarbete med näringslivskontoren runt om i Kronoberg. Vi har vårt kontor på Videum Science Park i Växjö, men ditt företag kan vara placerat var som helst i länet och vara ett av tillväxtbolagen i Företagsfabriken.

På Företagsfabriken arbetar vi med kvalificerad affärsutveckling och skapar en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Vi är mer än en vanlig affärsutvecklingsmiljö. På Företagsfabriken bistår vi dig som entreprenör med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk. Vi har dessutom en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. 

Är du en driven företagare med en bärkraftig affärsidé som har potential att växa är du välkommen att kontakta näringslivschefen i din kommun eller oss för mer information.

Läs mer om Företagsfabriken på deras webbplats