Utvecklingsstöd

Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller driva ett samarbetsprojekt i din bygd?

MohedaUnder 2007 startade ett nytt landsbygdsprogram som gäller till 2013. Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

Inom programmet finns stödvarianterna företagsstöd och projektstöd. Projektstöd ska komma flera parter till godo, gärna en hel bygd, det kan handla om projekt som syftar till att stärka bygdens identitet eller attraktionskraft.

Om utvecklingsinsatsen är till nytta för främst ditt företag är det företagsstöd du ska söka.

Låter det intressant? Läs mer på Länsstyrelsen i Kronobergs hemsida.