Leader

Leader

Inom ramen för landsbygdsprogrammet finns en arbetsmetod som kallas för Leader. Metoden syftar till att främja ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammets olika insatser genom de mervärden som följer med lokal förankring, inflytande och samarbete.

Metoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Leaderområde sydvästra Småland

Under 2007 bildade de sex kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhult ett helt nytt Leaderområde, Leader Linné.

Leaderprojekt

Du som bor eller är verksam inom ett Leaderområde kan sedan söka finansiering till projektidéer. Leader som arbetsmetod är en modell för partnerskap som fungerar på lika villkor mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Leaderprojekt som kommer att beviljas medel bör exempelvis främja företagande, entreprenörskap, ungdomsarbete, miljö och kultursamarbete på landsbygden. Ansökan om medel kommer att behandlasav föreningen Leader Linnés styrelse. Leader Linnés kansli är centralt placerat inom Leaderområdet, i Alvesta.