Alvesta kommuns landsbygdsprogram

Syftet med landsbygdsprogrammet är att redovisa och tydliggöra landsbygdsbefolkningens syn på lokal utveckling och att utifrån detta synsätt formuelra mål och åtgärder där det offentliga, privata och ideella tar ett gemensamt ansvar och jobbar tillsammans för landsbygdens utveckling. Landsbygdsprogrammets syfte är inte att redovisa åtgärder för de enskilda byarna eller tätorterna utan programmet fokuserar på områden som är gemensamma för stora delar av kommunens landsbygd.

Programmet ska:

• Vara vägledare för kommunal planering och inspirationskälla för andra aktörer som vill bidra till landsbygdens utveckling.
• presentera utvärderingsbara mål och konkreta åtgärder
• hitta möjligheter till samverkan mellan det– ideella, privata, offentliga 

 Programmet har tagits fram genom landsbygdsutvecklaren i samverkan med ett landsbygdsråd bestående av åtta personer som representerar det ideella och det privata.