Landsbygdsforum

Två gånger om året bjuds alla lokala utvecklingsgrupper i Alvesta Kommun in till en träff. Syftet med forumet är att skapa en mötesplats för aktiva utvecklingsgrupper i Alvesta kommun.På dessa träffar finns möjlighet att informera varandra, utbyta idéer och diskutera aktuella ämnen.

Träffarna brukar vara förlagda ute hos utvecklingsgrupperna.

En lokal utvecklingsgrupp är en förening som antingen arbetar för:

  • ortens utveckling (sockenråd, samhällsföreningar och byalag),
  • att bevara ortens historiska och kulturella värden (hembygdsföreningar)
  • att förvalta och hyra ut lokaler (bygdegårdsföreningar).

Vill din förening vara med? Kontakta Alvesta kommun tel. 0472-150 00