Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Alvesta kommun har ca 19 000 invånare, varav ca 9 500 bor på landsbygden, det vill säga utanför Alvesta tätort.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med centralorten skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i hela kommunen.

Förutsättningarna för en positiv utveckling av landsbygden är goda, inte minst genom engagerade invånare och föreningar på landsbygden. I flera utav bygderna bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete för att skapa en trivsam och trygg boendemiljö.