Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Alvesta kommun har strax över 20 000 invånare, varav ca 9 500 bor på landsbygden, det vill säga utanför Alvesta tätort.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med centralorten skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i hela kommunen.

Förutsättningarna för en positiv utveckling av landsbygden är goda, inte minst genom engagerade invånare och föreningar på landsbygden. I flera utav bygderna bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete för att skapa en trivsam och trygg boendemiljö. Alvesta kommuns förvaltningar arbetar över hela kommunen med utveckling vilket i det dagliga verksamheten att utveckla kommunen och därigenom landsbygden som utgör största delen av kommunens geografi.

I rollen som näringslivsansvarig ligger också rollen som företagslots. När det gäller frågor som specifikt rör landsbygdsfrågor fungerar även näringslivsrollen som en lots kring detta in i kommunen.