Näringslivssamarbete

Arbetsmarknadsavdelningen strävar alltid efter att samverka med det lokala näringslivet.

Vi samarbetar idag med följande företag:

- SMT, industriskola som syftar till att förbereda människor på ett jobb inom industrin

- ETG, palltillverkning av restprodukter