Intern Service

Intern Service genomför uppdrag inom kommunen, det kan röra sig om vaktmästeri, flyttuppdrag, röjning, målning, montering av möbler, städning mm.

Inom intern service erbjuder vi arbetssökande arbetsträning, praktik eller arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten utvecklas utifrån individers kunskaper och önskemål.