Förberedande moduler

Förberedande moduler är ett center där personer förbereds för arbetsmarknaden utan tidspress och krav på produktion. Här möter vi tillexempel de med kort utbildningsbakgrund, missbruksproblematik, svag svenska, låg kunskap kring arbete med mera.

Stort fokus läggs på individens psykiska och fysiska hälsa samt egna förutsättningar. Alla som skrivs in i detta center kommer erbjudas en egen plan i olika moduler som kan vara allt ifrån en timme i veckan till heltid beroende på vilka förutsättningarna är.

Exempel på teoretiska moduler:

 • Samhällsinformation
 • Yrkessvenska
 • Kost och hälsa
 • CV/jobbsökning
 • Körkortsteori
 • mm

Exempel på praktiska moduler :

 • Snickeri
 • Möbelcentral
 • Syverkstad
 • Bakning
 • Matlagning
 • Montering
 • Datastudio
 • Odling
 • Mm