Vilka kan söka

För att bli tillgänglig för en prova på plats krävs att den som söker:

  • har försörjningsstöd
  • är inskriven på Arbetsförmedlingen

Prova på plats startar alltid med en praktikperiod på upp till sex månader.

Praktiken utvärderas och om allt är OK kan ett anställningsavtal på upp till ett år skrivas mellan den sökande och Alvesta kommun.

Under hela anställningsperioden kallas deltagare in till arbetsmarknadsavdelningen minst en gång i månaden för att få hjälp med att skriva bra CVoch söka jobb.