Prova på platser

Vi erbjuder prova på platser inom kommunens olika förvaltningar till de som har svårt att den traditionella vägen komma igång i ett jobb. Platserna som erbjuds inom kommunen är av karaktären ”jobb som inte blir gjorda annars”. Exempel kan vara rastvärdar i skolor, lärarassistenter, vaktmästarassistenter, administratörsassistenter osv.

Dessa platser börjar alltid med en praktikperiod för att kolla av att allt fungerar. Efter praktikperioden kan det erbjudas en anställning i upp till ett år via arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i samverkan med Arbetsförmedlingen förutsatt att alla parter är överens. Under perioden jobbar AMA för att hitta andra lösningar utanför avdelningen, det kan till exempel vara jobb eller utbildning.