Handelsutbildningar

Handelsutbildningar

Arbetsmarknadsavdelningen har identifierat att många av deltagarna vi möter gärna vill komma in inom handel/affär osv. Som ett led i att hjälpa dessa deltagare har vi tillsammans med ett antal butiker skapat en kortare utbildning som ser till att deltagarna går igenom det mesta av vad som krävs för att kunna jobba inom de olika inriktningarna.

Syfte:

Att ge deltagaren en bred kunskap om:

  • Olika avdelningar inom aktuell butik.
  • Kassatjänst
  • Butiksarbete
  • Kundbemötande
  • Varuplockning / frontning

Mål:

Att deltagaren efter avslutad utbildning skall kunna gå in som timanställd i de flesta liknande butiker.

Intyg:

Efter avslutad utbildning skrivs det intyg på att ni fullföljt denna utbildning samt vad ni genomgått.