Vilka kan söka?

KuggeFör att bli tillgänglig för en rekryteringsplats krävs att den som söker:

  • har försörjningsstöd
  • är inskriven på Arbetsförmedlingen

Efter ansökan kommit in blir den sökande kallad på intervju hos arbetsmarknadsavdelningen. Här får den sökande berätta var eller inom vilken bransch han eller hon vill jobba.

Därefter söker arbetsmarknadsavdelningen en arbetsplats som passar. Den sökande och tänkbar arbetsgivare träffas för ett samtal, varpå två veckors praktik inleds.

Praktiken utvärderas och om allt är OK görs en utbildningsplan och ett anställningsavtal på upp till sex månader skrivs mellan den sökande och Alvesta kommun.

Utbildningsplanen har täta uppföljningar och när utbildningen bedöms avslutad av arbetsmarknadsavdelningen och arbetsgivare är målet att den sökande ska vara anställningsbar på företaget.