ESF projekt

ESF projekt

Arbetsmarknadsavdelningen anvisar deltagare till olika projekt som Alvesta kommun deltar i.

En viktig del i arbetet med arbetssökande i Alvesta kommun är att kunna erbjuda professionell hjälp med jobbsök, vägledning mm. Som en del av detta har vi idag samarbete med ett antal projekt som riktar sig till olika grupper.